Brigády

 

Brigády pro měsíc únor-březen 2018

 

3. února (sobota)

Sraz na rybárně v 7.00 hod

Vedoucí brígády Pavcl Kolář, tel. 602160747 

 

17. února(sobota)

Sraz na rybárně v 7.00 hod.

Vedoucí brigády Vlastimil Flégr, tel. 698028049

 

3. března (sobota)

Sraz na rybárně v 7:00 hod.

Vedoucí brigády Marcel Sotona, tel. 607879726

 

10. března (sobota)

Sraz na rybárně v 7:00 hod

Vedoucí brigády Martin Melezínek, tel. 737848029

 

 

 

 

 

Výzva pro členy ČRS-MO Skuteč

Výbor ČRS-MO Skuteč vyzývá členy místní organizace, aby se přihlásili na odpracování brigádnické povinosti na následující akce:

1) Zajištění služby na klubovně

2) Dokončení přístřešku na techniku

3) Sběr kamení v ZD Zderaz

4) Vyřezání náletových dřevin

5) Zajištění dřeva na zimní otop klubovny

6) Provedení údržby chatek letního tábora

7) Výlovy jednotlivých rybníků

8) Dokončení výstavby oplocení klubovny

9) Údržba prostorů kolem rybníků

Členové ČRS-MO mají možnost vybrání, na které akci a ve kterém termínu po dohodě s výborem budou pomáhat, pro další rozvoj organizace.
Možnost projednání účasti je úterý - pátek na klubovně od 17:00.