Brigády

 

Výzva pro členy ČRS - MO Skuteč

 

Brigáda na výlov rybníku Ptáčník / Rasák/

Termín :  23. září 2017 od 7 hod.

Sraz na rybárně

 

Brigáda na výlov rybníku Vodárník

Termín: 30. září 2017  od 7.00 hod

Sraz na rybárně

 

Obě brigády se konají za každého počasí

 

Přihlásit se můžete na telefonu 777 973 351 - stačí SMS

 

 

Výzva pro členy ČRS-MO Skuteč

Výbor ČRS-MO Skuteč vyzývá členy místní organizace, aby se přihlásili na odpracování brigádnické povinosti na následující akce:

1) Zajištění služby na klubovně

2) Dokončení přístřešku na techniku

3) Sběr kamení v ZD Zderaz

4) Vyřezání náletových dřevin

5) Zajištění dřeva na zimní otop klubovny

6) Provedení údržby chatek letního tábora

7) Výlovy jednotlivých rybníků

8) Dokončení výstavby oplocení klubovny

9) Údržba prostorů kolem rybníků

Členové ČRS-MO mají možnost vybrání, na které akci a ve kterém termínu po dohodě s výborem budou pomáhat, pro další rozvoj organizace.
Možnost projednání účasti je úterý - pátek na klubovně od 17:00.